Đồ án đường, thiết kế đường, tổ chức thi công đường, thi công đường, Đồ án thiết kế và tổ chức thi công đường
Date published: 03.04.2015 | 16:59
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án thiết kế và tổ chức thi công đường

Đồ án bao gồm đầy đủ bản vẽ ( định dạng Cad), thuyết minh (định dạng Word) và bảng khối lượng ( định dạng Excel)

1- Thuyết minh tổng hợp.

Chương 1: Công tác chuẩn bị

Chương 2: Tổ chức thi công các công trình trên tuyến

Chương 3: Công tác thi công nền đường

Chương 4: Tổ chức thi công mặt đường

Chương 5: Tổ chức thi công chỉ đạo

2- Bản vẽ.

-       Bản vẽ thi công nền đường ( Trắc dọc tuyến đường, Biểu đồ tích lũy đất, điều phối đất)

-       Thiết kế tổ chức thi công chỉ đạo toàn tuyến

-       Thiết kế thi công chi tiết mặt đường

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]