0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Đồ án thoát nước Diêu Trì-Tuy Phước-Bình Định

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/10000)

+ TN01: Bản đồ quy hoạch tổng thể

+ TN02: Bản đồ vạch tuyến mạng lưới phương án I

+ TN03: Bản đồ vạch tuyến mạng lưới phương án II

+ TN04: Bản đồ vạch tuyến mạng lưới phương án III

+ TN05: Sơ đồ chi tiết vạch tuyến mạng lưới phương án I

+ TN06: Sơ đồ chi tiết vạch tuyến mạng lưới phương án II

+ TN07: Sơ đồ chi tiết vạch tuyến mạng lưới phương án III

(ht-nvc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi