Với thực trạng đang diễn ra tại nút Kim Mã- Ngọc Khánh hiện nay thì mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra các giải pháp để thiết kế và cải tạo nút nhằm tạo điều kiện tốt nhất phục vụ nhu cầu đi lại qua nút và an toàn giao thông ở hiện tại và cho năm tương lai. Những mục tiêu cụ thể được thể hiện như sau: - Xác định được hiện trạng của nút, lưu lượng giao thông và thành phần phương tiện thông qua nút. - Dự báo lưu lượng và dòng phương tiện thông qua nút cho năm tương lai đế xác định các giải pháp thiết kế, cải tạo và tổ chức giao thông cụ thể. - Đưa ra các giải pháp thiết kế,cải tạo tổ chức sau đó phân tích, so sánh các phương án để lựa chọn ra phương pháp tối ưu nhất về mặt kinh tế cũng như an toàn giao thông

Định dạng tài liệu dưới dạng pdf

(ht-ntn)

Date published: 08.01.2015 | 08:52
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
25 EP

Đồ án Tổ chức giao thông tại nút Kim Mã - Ngọc Khánh

Với thực trạng đang diễn ra tại nút Kim Mã- Ngọc Khánh hiện nay thì mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra các giải pháp để thiết kế và cải tạo nút nhằm tạo điều kiện tốt nhất phục vụ nhu cầu đi lại qua nút và an toàn giao thông ở hiện tại và cho năm tương lai. Những mục tiêu cụ thể được thể hiện như sau: - Xác định được hiện trạng của nút, lưu lượng giao thông và thành phần phương tiện thông qua nút. - Dự báo lưu lượng và dòng phương tiện thông qua nút cho năm tương lai đế xác định các giải pháp thiết kế, cải tạo và tổ chức giao thông cụ thể. - Đưa ra các giải pháp thiết kế,cải tạo tổ chức sau đó phân tích, so sánh các phương án để lựa chọn ra phương pháp tối ưu nhất về mặt kinh tế cũng như an toàn giao thông

Định dạng tài liệu dưới dạng pdf

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]