0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Đồ án tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu tỉnh Bình Thuận

Đồ án bao gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng cad .dwg) và thuyết minh (định dạng Word):

Nội dung bao gồm:

1-  Thuyết minh tổng hợp

-Phần 1: Giới thiệu chung công trình cầu

-Phần 2: Tính toán kết cấu bổ trợ phục vụ thi công

-Phần 3: Thiết kế tổ chức thi công

-Phần 4: Kết luận

2- Bản vẽ

-Bản vẽ bình đồ cầu

- Bản vẽ bình đồ cầu

-Bản vẽ mặt bằng đúc dầm

-Bản vẽ mặt bằng công trường

-Bản vẽ chi tiết cấu tạo

-Bản vẽ các chi tiết phụ trợ (Lan can, khối kê đúc dầm…)

-Bản vẽ thiết kế thi công và tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu…

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: