Đồ án tốt nghiệp cầu - Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực
Date published: 02.06.2017 | 16:29
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án tốt nghiệp cầu - Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực

Thông tin:

Thiết kế cầu với số liệu được giao với các thông số kỹ thuật sau :

+ Tiêu chuẩn thiết kế : 22 TCN 272-05

+ Tải trọng thiết kế: HL93

+ Khổ cầu: 0,25 + 1,5 + 3,5 + 3,5 + 1,5 + 0,25 = 10,5 (m)

Bề rộng dải lan can: 2 bên x 0,25 m

Bề rộng lề bộ hành: 2 bên x 1,5 m

Số làn xe và bề rộng phần xe chạy: 2làn x 3,5 =7 (m)

+ Khổ thông thuyền :

Ngang : 25m

Đứng : 3,5m

+ Thủy văn :

MNCN : +3,4m

MNTT : +1,5m

MNTN : -2,5 m

Thành phần tài liệu:

1. Thuyết minh file Word(.doc)

2. Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

3. Dự toán file Excel(.xls)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]