đồ án tốt nghiệp kỹ sư cầu đường, mẫu đồ án tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cầu đường, thiết kế cầu Bá Lớn, đường Bình Thuận, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, đ
Date published: 03.04.2015 | 17:13
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
50 EP

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng cầu đường – Thiết kế cầu Bá Lớn - đường Bình Thuận – huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh

BTCT dự ứng lực căng trước I33m ( 08/14)

- Cấu tạo trụ cầu (09/14)

- Cấu tạo mố cầu (10/14)

- Chi tiết cọc khoan nhồi (11/14)

- Thi công trụ (12/14)

- Thi công mố (13/14)

- Thi công kết cấu nhịp (14/14)

2. Phần Thuyết minh ( đầy đủ các phần)

- Lời cảm ơn

- Phần I: Thiết kế sơ bộ

- Phần II: Thiết kế kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]