0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng cầu đường – Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp giản đơn.

-  Quy mô xây dựng cầu: Cầu vĩnh cửu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp giản đơn

-  Kết cấu tầng trên:

  + Chiều dài dầm L=33m

  + Chiều dài nhịp tính toán Ltt=32,2m

  + Khổ cầu: 8+2x1m

  + Tải trọng thiết kế: H30, XB80, Người (300Kg/cm2)

  + Công nghệ thi công: cốt thép dự ứng lực (DƯL), thi công bằng phương pháp kéo sau

  + Bó cáp 7 tao 15,2mm

  + Mác bê tông dầm chủ 400

  + Thi công bằng công nghệ lao kéo dọc.

- Kết cấu tầng dưới:

  + Mố cầu: Là dạng mố chân dê, BTCT dựa trên hệ thống cọc đóng sâu tới nền đất ổn định. Kích thước mố phụ thuộc vào khổ cầu địa hình địa chất thủy văn nơi xây dựng cầu

  + Trụ cầu: Là trụ thân hẹp, BTCT có 2 sườn vát tròn, kích thước mố phụ thuộc vào khổ cầu địa hình địa chất nơi xây dựng cầu.

Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp giản đơn bao gồm hai phần:

Phần 1:Bản vẽ (định dạng autocad):

-Bản vẽ bố trí chung (Thiết kế sơ bộ 2 phương án) dầm chữ T và dầm chữ I

-Bản vẽ cấu tạo hình học dầm hộp

-Bản vẽ bố trí chung kết cấu nhịp dầm chữ T

-Bản vẽ bố trí cốt thép dự ứng lực nhịp 33m

-Bản vẽ chi tiết cấu tạo bố trí cốt thép dầm chủ và dầm ngang

-Bản vẽ  thi công kết cấu nhịp

-Bản vẽ  ch tiết cấu tạo các bộ phận khác  (khe co giãn, ống thoát nước, đá kê, gối cao su)

-Bản vẽ chi tiết cấu tạo và bố trí cốt thép mố

-Bản vẽ thi công mố cầu

-Bản vẽ chi tiết cấu tạo trụ

-Bản vẽ trình tự thi công trụ

Phần 2:Thuyết minh (định dạng Word):

-Thuyết minh gồm 4 phần:

+ Phần 1: Đặc điểm điều kiện tự nhiên tại vị trí xây dựng cầu (tổng số trang: 4-6 trang)

+ Phần 2: Thiết kế sơ bộ (tổng số trang: 7-69 trang)

+ Phần 3: Thiết kế kỹ thuật (tổng số trang: 70-156 trang)

+ Phần 4: Thiết kế tổ chức thi công (tổng số trang: 157-158 trang)

(Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi