Thành phần hồ sơ quy hoạch :

1-       Thuyết minh

2-       Phần bản vẽ

-  Kỹ thuật thi công và tổ chức thi công

-  Quy hoạch chung

-  Tuyến 1-500

-   Tuyến 1-2000

 

 (ht-nvt)

Date published: 03.06.2016 | 06:21
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
100 EP

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị - Thi công và Tổ chức thi công tuyến đường đô thị - Nền đường đắp hoàn toàn

Thành phần hồ sơ quy hoạch :

1-       Thuyết minh

2-       Phần bản vẽ

-  Kỹ thuật thi công và tổ chức thi công

-  Quy hoạch chung

-  Tuyến 1-500

-   Tuyến 1-2000

 

 (ht-nvt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]