Thiết kế đường, thiết kế trắc dọc tuyến, thiết kế trắc ngang tuyến, tổ chức thi công tuyến đường, tỉnh Thanh Hóa
Date published: 24.12.2014 | 15:16
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án tốt nghiệp tuyến đường B-E huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa

Đồ án môn học gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad)thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1-  Thuyết minh tổng hợp

-   Phần I: Lập dự án xây dựng công trình

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Tình hình kinh tế xã hội tuyến đường đi qua

Chương 3: Chiến lược phát triển tuyến đường đi qua

Chương 4: Các quy hoạch liên quan đến dự án

Chương 5: Hiện trạng mạng lưới giao thông trong vùng

Chương 6: Đánh giá về vận tải và nhu cầu vận tải

Chương 7: Sự cần thiết phải đầu tư dự án

Chương 8: Điều kiện tự nhiên, khi hậu

Chương 9: Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật

Chương 10: Giải pháp thiết kế tuyến đường

Chương 11: Phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư

Chương 12: Đánh giá tác động môi trường

Chương 13: Tổng mức đầu tư

Chương 14: Luận chứng kinh tế xã hội

Chương  15: Tổ chức xây dựng

        Chương 16: Kết luận, kiến nghị

       -   Phần II: Thiết kế bản vẽ thi công đoạn tuyến B-E

        Chương 1: Thiết kế bình đồ, trắc dọc, mặt cắt ngang

        Chương 2: Thiết kế áo đường

        Chương 3: Thiết kế chi tiết đường cong nằm

        Chương 4: Kết luận và kiến nghị

2- Bản vẽ

-Bình đồ tổng thể 2 phương án 

-Trắc dọc 2 phương án

-Bình đồ và trắc dọc phương án

-Cấu tạo cống qua đường

-Chi tiết cấu tạo

-Mặt cắt ngang tuyến đường

-Bảng so sánh

-Thi công và tổ chức thi công tuyến đường

- Bảng Tiến độ thi công chi tiết nền đường

- Tiến độ tổ chức thi công tổng thể ( điều phối nhân lực, máy móc)

- Thiết kế kỹ thuật thi công chi tiết mặt đường

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]