0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
70 EP
Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam

Đồ án môn học Chuẩn bị kỹ thuật bao gồm 3 phần với các nội dung như sau:

Bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh (định dạng Word) bảng tính toán thủy lực (định dạng Excel):

A. Phần Quy hoạch chung

1-Bản đồ Địa hình và hiện trạng, TL:1/10.000

2-Bản đồ Liên hệ vùng, TL: 1/200.000

3-Bản đồ Đánh giá sử dụng đất, TL:1/10.000

4-Bản vẽ Quy hoạch phát triển không gian, TL:1/10.000

5-Bản vẽ Quy hoạch chung chiều cao nền xây dựng và khối lượng, TL:1/10.000

B. Phần Quy hoạch chi tiết

1-Bản đồ Kiến trúc cảnh quan TL: 1/500

2-Bản đồ Quy hoạch chiều cao TL: 1/500

3-Khối lượng san nền

C. Thuyết minh

 

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi