0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Quy hoạch Giao Thông Khu kinh tế Nam Phú Yên – Tỉnh Phú Yên

Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch Giao thông bao gồm 3 phần với các nội dung như sau:

A. Phần Quy hoạch chung

1- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, TL:1/750.000

2- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hệ thống giao thông, TL: 1/25.000

3- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng, TL:1/25.000

4- Bản đồ quy hoạch chung hệ thống giao thông, TL:1/25.000

B. Phần Quy hoạch chi tiết

1- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật., TL: 1/2000

2- Bản đồ quy hoạch không gian và kiến trúc cảnh quan, TL: 1/2000

3- Bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông, TL:1/2000

4- Bản đồ cắm mốc tim đường và chỉ giới đường đỏ, TL:1/2000

5- Bình đồ tuyến kỹ thuật, TL:1/2000

6- Bản vẽ thiết kế bình đồ và trắc dọc tuyến, TL:1/500

7- Bản vẽ thiết kế san nền hoàn thiện và thoát nước mưa, TL:1/500

8- Bản vẽ thiết kế tổ chức giao thông trên tuyến, TL:1/500

C. Thuyết minh

Đinh dạng tài liệu: thuyết minh file word (.doc), bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi