0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Quy hoạch Giao Thông Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch Giao thông bao gồm 4 phần với các nội dung như sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

A. Phần Quy hoạch chung

1- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng,

2- Bản đồ Hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hệ thống giao thông, TL: 1/10.000

3- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng, TL:1/10.000

4- Bản đồ Quy hoạch chung hệ thống giao thông, TL:1/10.000

B. Phần Quy hoạch chi tiết

1- Bản đồ Hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật., TL: 1/2000

2- Bản đồ Quy hoạch không gian và kiến trúc cảnh quan, TL: 1/2000

3- Bản đồ Quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông, TL:1/2000

4- Bản đồ Cắm mốc tim đường và chỉ giới đường đỏ, TL:1/2000

5- Bản đồ Thiết kế bình đồ và trắc dọc tuyến, TL:1/2000

6- Bản đồ Thiết kế san nền hoàn thiện và thoát nước mưa, TL:1/500

7- Bản đồ Tích lũy và điều phối đất

8- Bản đồ Thiết kế tổ chức giao thông trên tuyến, TL:1/500

9- Dây chuyền kỹ thuật thi công

C. Phần Chuyên Đề

1- Bản đồ Phân khu và định hướng Giao thông công cộng, TL:1/10.000

2- Bản đồ Biểu đồ dòng hành khách, TL:1/10.000

3- Bản đồ Hệ thống giao thông công cộng, TL:1/10.000

4- Bản đồ Vùng ảnh hưởng, TL:1/10.000

D. Thuyết minh

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi