0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Quy hoạch giao thông thành phố Việt Trì – Phú Thọ

Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Việt Trì nhằm cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ thời kỳ 1996 - 2010 đã được Nhà nước phê duyệt và quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của Thành phố về các mặt:

- Xác định phương hướng nhiệm vụ cải tạo và xây dựng Thành phố, phát triển không gian đô thị, cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường sống thích hợp trước mắt và lâu dài, có xét đến sự cân đối hài hoà sự mở rộng đô thị và các hoạt động kinh tế xã hội khác với an ninh quốc phòng, bảo tồn di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên.

- Làm cơ sở để triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng và quản lý xây dựng Thành phố Việt Trì theo quy hoạch được duyệt.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi