Quy hoạch, quy hoạch chiều cao, thoát nước, san nền
Date published: 18.02.2014 | 12:33
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
25 EP

Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố Bắc Giang-tỉnh Bắc Giang

Thiết kế và quy hoạch mạng lưới giao thông Thị Xã Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang.

 

Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, hạ tầng xã hội.

 

Đánh giá điều kiện địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.

 

Lựa chọn và xác định các khu vực thuận lợi, không thuận lợi cho đất xây dựng từ đó đưa ra các kiến nghị và giải pháp cho quy hoạch.

 

Tính toán thuỷ văn và lựa chọn cao độ nền tối thiểu nhằm đảm bảo khả năng thoát nước theo phương pháp tự chảy, tránh tình trạng úng ngập cho khu vực, Nêu các giải pháp thiết kế, phương án đề xuất, phương án thiết kế.

 

Tính toán khối lượng công tác đất, dự kiến khu vực cần lấy đất đắp và khái toán kinh phí.

 

Thiết kế và lựa chọn hệ thống thoát nước cho Thị xã Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]