Đồ án tốt nghiệp hạ tầng kỹ thuật – Quy hoạch và thiết kế HTKT khu đô thị mới Đông Nam Á, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Date published: 28.10.2015 | 09:05
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
100 EP

Quy hoạch và thiết kế HTKT khu đô thị mới Đông Nam Á, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Đồ án tốt nghiệp hạ tầng kỹ thuật – Quy hoạch và thiết kế HTKT khu đô thị mới Đông Nam Á, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An bao gồm 3 phần: Thuyết minh (định dạng doc), Bản vẽ (định dạng file dwg), Tính toán khối lượng các hạng mục (định dạng excel).

        1. Thuyết minh

Phần mở đầu

Phần I: Phân tích và đánh giá hiện trạng đô thị

   Chương I: Hiện trạng – Điều kiện tự nhiên khu đất

   Chương II: Định hướng PTKG kiến trúc cảnh quan và QH sử dụng đất

Phần II: Quy hoạch hệ thống HTKT xây dựng đô thị đến năm 2025

   Chương III: Quy hoạch mạng lưới giao thông

   Chương IV: Quy hoạch san nền – thoát nước mưa

   Chương V: Quy hoạch mạng lưới cấp nước

   Chương VI: Quy hoạch mạng lưới thoát nước bẩn

   Chương VII: Quy hoạch mạng lưới cấp điện

   Chương VIII: Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc

   Chương IX: Tổng hợp đường dây đường ống

Phần III: Thiết kế kỹ thuật giao thông

   Chương X: Thiết kế chi tiết mạng lưới giao thông 1/500

   Chương XI: Thiết kế chi tiết nút giao thông khác mức

   Chương XII: Giới thiệu về hệ thống điều khiển ITS

        2. Các bản vẽ

- QH-01: Bản đồ hiện trạng xây dựng tổng hợp – Tỉ lệ 1/2000

- QH-02: Bản đồ quy hoạch chi tiết mạng lưới giao thông – Tỉ lệ 1/2000

- QH-03: Bản đồ quy hoạch chi tiết san nền, thoát nước mưa – Tỉ lệ 1/2000

- QH-04: Bản đồ quy hoạch chi tiết mạng lưới cấp nước – Tỷ lệ 1/2000

- QH-05: Bản đồ quy hoạch chi tiết mạng lưới thoát nước thải – Tỷ lệ 1/2000

- QH-07: Bản đồ quy hoạch chi tiết mạng lưới cấp điện – Tỷ lệ 1/2000

- QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống – Tỷ lệ 1/2000

- QH-09: Bản đồ quy hoạch chi tiết mạng lưới giao thông – Tỷ lệ 1/500

- QH-10: Bình đồ thiết kế và tổ chức giao thông nút giao thông khác mức – Tỷ lệ 1/500

- QH-11,12: Trắc dọc các tuyến chính trong nút giao thông

        3. Tính toán khối lượng  

- Hạng mục giao thông

- Hạng mục san nền, thoát nước mưa

- Hạng mục cấp nước

- Hạng mục mạng lưới thoát nước thải

- Hạng mục cấp điện

- Hạng mục mạng lưới thông tin

- Hạng mục nút giao khác mức

 (tlp)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]