Tiểu luận môn học, công trình ngầm, công nghệ hạ giếng chìm hơi ép
Date published: 19.01.2015 | 15:59
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
15 EP

Tiểu luận công nghệ hạ giếng chìm hơi ép

Ưu điểm chính của công nghệ giếng chìm với công nghệ đào mở

-       Không cần chống giữ thành hố đào

-       Giảm tối thiểu công tác đất

-       Loại trừ tác động động lực lên đất nền móng của công trình lân cận

-       Công trình ngầm có thể xây dựng trong những điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn phức tạp nhất

-       Công trình ngầm có thể xây dựng trong vùng chật hẹp kể cả khi cải tạo những nhà máy đang hoạt động

Tiểu luận bao gồm các phần sau:

1.      Giới thiệu

2.      Nguyên lý của phương pháp giếng chìm hơi ép (GCHE)

3.      Cấu tạo giếng chìm hơi ép

4.      Kỹ thuật đúc và hạ đốt giếng đầu tiên

    (Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]