Tổ chức thi công mố cầu, thi công mố cầu, Bình Thuận
Date published: 05.01.2015 | 15:25
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
100 EP

Tổ chức thi công mố cầu tỉnh Bình Thuận

Đồ án môn học gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1-  Thuyết minh tổng hợp

-    Giới thiệu hồ sơ thiết kế kỹ thuật

-    Thiết kế thi công

-    Thiết kế tổ chức thi công

-    Biện pháp đảm bảo giao thông và an toàn giao thông

-    Biện pháp bảo đảm an toàn lao động

2- Bản vẽ

-   Bố trí chung

-   Mặt cắt ngang mố cầu

-   Mặt cắt ngang trụ cầu

-   Bố trí cốt thép mố

-   Chi tiết cấu tạo mố

-   Trình tự thi công và tổ chức thi công mố cầu

            -   Bảng tiến độ thi công…(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]