Các vấn đề cơ bản về nền móng
20 EP
Sổ tay tính toán kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép
15 EP
Giáo trình động lực học
15 EP
Construction Mathematics
50 EP
Construction management - subcontractor scopes of work
70 EP
Construction accounting and financial management
60 EP
Concrete construction engineering handbook
80 EP
Building construction handbook
70 EP
Adobe Acrobat and Pdf for Architecture, Engineering and Construction
50 EP
The SketchUp Workflow for Architecture
70 EP
The Oxford handbook of construction grammar
50 EP
Social Network Analysis in Construction
50 EP
Management of construction projects
50 EP
Structural Steel Designer's Handbook (3rd Edition)
50 EP
The Architect's Portable Handbook
50 EP
Building Construction Illustrated
70 EP
Barry's Advanced Construction of Buildings, 3 edition-
70 EP
Wood Frame Construction - Xây dựng khung gỗ
10 EP
Tongue Groove Roof Decking
10 EP
Plank Beam Framing For Residential Buildings - Dầm gỗ cho nhà ở
10 EP
Heavy Timber Construction - Kết cấu gỗ nặng
10 EP
Design of Wood Frame Structures For Permanence - Thiết kế kết cấu khung gỗ
10 EP
Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 16m x 9m  Phần 1: Kiến trúc
60 EP
Code of Practice for Project Management for Construction and Development - Chartered Institute of Building – fifth edition – 2014
50 EP
Giáo trình kỹ thuật công trình Bê tông cốt thép ứng lực trước
15 EP
Trang 1/12
1
... 12
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]