Bài giảng âm học kiến trúc
Date published: 17.02.2014 | 11:12
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Bài giảng âm học kiến trúc

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về âm thanh, sự hình thành trường âm trong phòng khán giả, tính chất hút âm và phản xạ âm của các bề mặt vật liệu & kết cấu, những quy luật lan truyền của âm thanh trong công trình & trong đường phố. + Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để thiết kế nội thất âm học Phòng khan giả để đảm bảo chất lượng âm thanh trong phòng. + Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về tiếng ồn, giải quyết bài toán về cách âm, chống ồn.

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]