Bài giảng cấu tạo kiến trúc
Date published: 17.02.2014 | 11:38
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Bài giảng cấu tạo kiến trúc

Cấu tạo kiến trúc nghiên cứu các nguyên tắc và lý luận cơ bản để thiết kế, chế tạo các bộ phận của nhà. Môn học này còn có chức năng giới thiệu các cấu tạo thông dụng thường dùng đồng thời chỉ ra hướng cải tiến, thay đổi theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]