Bài giảng công nghệ xây dựng đương đại
Date published: 17.02.2014 | 11:54
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Bài giảng công nghệ xây dựng đương đại

Bài giảng công nghệ xây dựng đương đại do PGS LÊ KIỀU trường dh kiến trúc biên soạn, cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ và vật liệu xây dựng mới.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]