TCVN 4530:2011 cửa hàng xăng dầu – yêu cầu thiết kế
0 EP
TCVN 8794 : 2011 trường trung học – yêu cầu thiết kế
0 EP
TCVN 7568-6:2013 ISO 7240-6:2011 hệ thống báo cháy – phần 6: đầu báo cháy khí cac bon monoxit dùng pin điện hóa
0 EP
TCVN 7568-2:2013 ISO 7240-2:2003 hệ thống báo cháy - phần 2: trung tâm báo cháy
0 EP
TCVN 6305-10:2013 ISO 6182-10:2006 phòng cháy chữa cháy - hệ thống sprinkler tự động - phần 10: yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà
0 EP
TCVN 9411:2012 Nhà ở liên kế  - tiêu chuẩn thiết kế
15 EP
TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
0 EP
TCVN 8793:2011 Trường tiểu học - yêu cầu thiết kế
0 EP
TCVN 4470:2012 Bệnh viện đa khoa, tiêu chuẩn thiết kế
15 EP
TCVN 9403:2012 Gia có đất nền yếu - phương pháp trụ đất xi măng
0 EP
TCVN 9402:2012 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ
0 EP
TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
TCVN 9376:2012 Nhà ở lắp ghép tấm lớn - thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép
0 EP
TCVN 7568-4:2013 ISO 7240-4:2003 hệ thống báo cháy - phần 4: thiết bị cấp nguồn
0 EP
TCVN 6305-9:2013 ISO 6182-9:2005 phòng cháy chữa cháy - hệ thống sprinkler tự động - phần 9: yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương
0 EP
TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng bê tông cốt thép-Thi công và nghiệm thu
15 EP
TCVN 9846:2013 Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu)
0 EP
TCVN 9255:2012 Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà – Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian
0 EP
TCVN 9391:2012 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
0 EP
TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
15 EP
TCVN 4055:2012 Tổ chức thi công
15 EP
TCVN 9381:2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
0 EP
Trang 1/4
1
... 4
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]