Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các cửa hàng xăng dầu. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để thiết kế các trạm cấp xăng dầu trong ph
Date published: 13.02.2015 | 23:21
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
0 EP

TCVN 4530:2011 cửa hàng xăng dầu – yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các cửa hàng xăng dầu.

 

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để thiết kế các trạm cấp xăng dầu trong phạm vi của cơ sở công nghiệp.

 

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]