Quy định các yêu cầu về tính năng, các phương pháp thử và các yêu cầu về ghi nhãn đối với đầu phun sương, Phòng cháy chữa cháy, sprinkler.
Date published: 16.05.2014 | 04:39
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
0 EP

TCVN 6305-9:2013 ISO 6182-9:2005 phòng cháy chữa cháy - hệ thống sprinkler tự động - phần 9: yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng, các phương pháp thử và các yêu cầu về ghi nhãn đối với đầu phun sương.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]