yêu cầu, các phương pháp thử và các tiêu chí về tính năng của thiết bị cấp nguồn dùng trong các hệ thống báo cháy được lắp trong các tòa nhà
Date published: 16.05.2014 | 04:45
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
0 EP

TCVN 7568-4:2013 ISO 7240-4:2003 hệ thống báo cháy - phần 4: thiết bị cấp nguồn

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu, các phương pháp thử và các tiêu chí về tính năng của thiết bị cấp nguồn (p.s.e) dùng trong các hệ thống báo cháy được lắp trong các tòa nhà.

 

Không cần thiết phải áp dụng cho thiết bị cấp nguồn các đặc tính đặc biệt được triển khai cho các ứng dụng riêng biệt, các ứng dụng này có thể yêu cầu thêm các thử nghiệm.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]