Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp thử, các tiêu chí về tính năng đối với các đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng pin điện hóa hoạt động theo nguyên tắc phát hiện khí cac bon monoxit (CO)
Date published: 13.02.2015 | 22:40
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
0 EP

TCVN 7568-6:2013 ISO 7240-6:2011 hệ thống báo cháy – phần 6: đầu báo cháy khí cac bon monoxit dùng pin điện hóa

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp thử, các tiêu chí về tính năng đối với các đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng pin điện hóa hoạt động theo nguyên tắc phát hiện khí cac bon monoxit (CO) sử dụng cho hệ thống báo cháy được lắp trong các tòa nhà [xem TCVN 7568-1 (ISO 7240-1)].

 

Đối với việc thử nghiệm các kiểu đầu báo cháy khí cac bon monoxit khác làm việc theo nguyên lý khác, tiêu chuẩn này chỉ được sử dụng làm tài liệu hướng dẫn. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các đầu báo cháy có các đặc tính đặc biệt và được lắp đặt ở các môi trường nguy hiểm đặc biệt khác…

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]