Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới và cải tạo chợ trong các đô thị, khu vực nông thôn và miền núi.
Date published: 23.04.2014 | 21:14
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
0 EP

TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới và cải tạo chợ trong các đô thị, khu vực nông thôn và miền núi. Các loại chợ quy định trong tiêu chuẩn này bao gồm:

- Chợ tổng hợp

- Chợ chuyên doanh

- Chợ dân sinh

- Chợ đầu mối

- Chợ truyền thống văn hoá.

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]