0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
TCXD 189:1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế

 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại cọc có chiều rộng tiết diện nhỏ hơn 250mm, được thi công bằng phương pháp đóng hoặc ép

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi