0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
TCXD 40:1987 Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán

 

Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản về tính toán kết cấu làm bằng vật liệu khác nhau và nền của tất cả các dạng xây dựng theo trạng thái giới hạn trên cơ sở áp dụng các phương pháp của lý thuyết xác suất và thống kê toán học

(hmc)Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản về tính toán kết cấu làm bằng vật liệu khác nhau và nền của tất cả các dạng xây dựng theo trạng thái giới hạn trên cơ sở áp dụng các phương pháp của lý thuyết xác suất và thống kê toán học

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi