0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
TCXDVN 281:2004 Nhà văn hoá thể thao – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

 

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hoá – thể thao.

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi