0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
TCXDVN 326:2004 Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính lớn hơn hoặc bằng 60cm trừ những công trình có điều kiện địa chất đặc biệt như vùng có hang các tơ, mái đá nghiêng

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi