0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
TCXDVN 361:2006 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết kế xây dựng mới và cải tạo chợ trong các đô thị bao gồm: chợ kinh doanh tổng hợp, chợ chuyên doanh, chợ đầu mối, chợ truyền thống văn hoá và chợ dân sinh

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi