0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
TCXDVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu động đất

 

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế nhà và công trình xây dựng trong vùng có động đất.

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi