0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Tiêu chuẩn Việt Nam 3904:1984 Nhà của các xí nghiệp công nghiệp – Thông số hình học

 

Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của các nhà sản xuất, nhà phụ trợ và các nhà kho một tầng và nhiều tầng của các xí nghiệp công nghiệp…

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi