0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
Tiêu chuẩn Việt Nam 4604:1988 Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất – Tiêu chuẩn thiết kế

 

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hoặc cải tạo nhà sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp trong phạm vi cả nước

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi