0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
Tiêu chuẩn Việt Nam 4611:1988 Ký hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp

 

Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu về thiết bị nâng chuyển nhà công nghiệp để thể hiện bản vẽ xây dựng trong thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo ở các giai đoạn thiết kế

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi