Thuyết minh và Bảng tính toán đánh giá hiệu quả kinh tế (phương án tài chính) của dự án đầu tư xây dựng nhà cao tầng
100 EP
Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Thông tư 01:2015/BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong  quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Lập phương án tài chính cho các dự án sản xuất kinh doanh phần 1 ( từ dự án 8-14)
50 EP
Lập phương án tài chính cho các dự án sản xuất kinh doanh phần 1 ( từ dự án 1-7)
50 EP
TT 01/2015/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Thông báo Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2014
0 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2013
0 EP
Thông báo giá VLXD Hà Nội quý I năm 2014
0 EP
Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 01, 02, 3 và quý I năm 2014
0 EP
Thông báo giá VLXD Bắc Giang tháng 3 năm 2014
0 EP
Thông báo giá VLXD Điện Biên tháng 3 năm 2014
0 EP
Thông báo giá VLXD Lai Châu tháng 3 năm 2014
0 EP
Thông báo giá VLXD Đắk Lắk tháng 01 năm 2014
0 EP
Thông báo giá VLXD Bình Định tháng 01 năm 2014
0 EP
Thông báo giá VLXD Bến Tre tháng 02 năm 2014
0 EP
Thông báo giá VLXD Hòa Bình tháng 01 năm 2014
0 EP
Thông báo giá VLXD Bắc Giang tháng 02 năm 2014
0 EP
Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế tháng 01 năm 2014
0 EP
Thông báo giá VLXD Vĩnh Long tháng 01 năm 2014
0 EP
TT 08/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
0 EP
Trang 1/5
1
... 5
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]