Tập chỉ số giá xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tháng 10, 11, 12 và quý 4 năm được công bố kèm theo quyết định số 91/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 25 tháng 2 năm 2012 của Sở xây dựng TP Hồ Chí Minh, phản ánh mức biến động của giá xây dựng trong tháng 10, 11, 12 và quý 4 năm 2011, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân sử dụng, tham khảo vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư với các công trình sử dụng vốn ngân sách xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Date published: 22.02.2014 | 14:56
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Chỉ số giá xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tháng 10, 11, 12 và quý 4 năm 2011

Tập chỉ số giá xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tháng 10, 11, 12 và quý 4 năm được công bố kèm theo quyết định số 91/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 25 tháng 2 năm 2012 của Sở xây dựng TP Hồ Chí Minh, phản ánh mức biến động của giá xây dựng trong tháng 10, 11, 12 và quý 4 năm 2011, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân sử dụng, tham khảo vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư với các công trình sử dụng vốn ngân sách xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]