Đơn giá sửa chữa Cần Thơ 2012 được ban hành kèm theo văn bản số 30/SXD-KTXD ngày 11/01/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, làm cơ sở để lập dự toán công tác sửa chữa áp dụng với công trình đang khai thác, sử dụng có quy mô sửa chữa nhỏ, hoặc bảo hành, bảo trì công trình theo quy định.

Date published: 22.02.2014 | 15:09
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa thành phố Cần Thơ

Đơn giá sửa chữa Cần Thơ 2012 được ban hành kèm theo văn bản số 30/SXD-KTXD ngày 11/01/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, làm cơ sở để lập dự toán công tác sửa chữa áp dụng với công trình đang khai thác, sử dụng có quy mô sửa chữa nhỏ, hoặc bảo hành, bảo trì công trình theo quy định.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]