Nghị định 182, nghị định 182/2013, lương tối thiểu, lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu 2014
Date published: 22.03.2014 | 10:52
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Nghị định số 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Số văn bản: 182

 

Ký hiệu văn bản: NĐ 182/2013/NĐ-CP

 

Cơ quan ban hành: Chính phủ

 

Ngày ban hành:  14/11/2013

 

Ngày có hiệu lực:  01/01/2014

 

Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]