Số văn bản: 205

 

Ký hiệu văn bản: NĐ 205/2004/NĐ-CP

 

Cơ quan ban hành: Chính phủ

 

Ngày ban hành:  14/12/2004

 

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

Date published: 24.02.2014 | 14:34
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp

Số văn bản: 205

 

Ký hiệu văn bản: NĐ 205/2004/NĐ-CP

 

Cơ quan ban hành: Chính phủ

 

Ngày ban hành:  14/12/2004

 

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]