0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Phương án tài chính dự án nhà ở xã hội chung cư 25 tầng

Tài liệu tham khảo hữu ích cho việc lập phương án tài chính cho các dự án nhà ở xã hội. Việc xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội được tính toán Theo Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. 

Tài liệu bao gồm: 

1) Căn cứ pháp lý hướng dẫn việc lập dự án nhà ở xã hội;

2) File Excel (.xls) lập sẵn theo mẫu bao gồm khoảng 13 sheet tính toán có link với nhau giúp người làm có thể nhanh chóng tính toán được tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án nhà ở xã hội.

 

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới có thể dowload theo link sau:

http://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-do-thi-moi.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc có thể dowload theo link sau:

http://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-nha-may-san-xuat-va-che-bien-quang-vang-goc.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT có thể dowload theo link sau:

http://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-bt.html

 

 (Ht-ttmh-acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi