Định mức xây dựng công trình bổ sung – phần xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Date published: 22.02.2014 | 15:28
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Quyết định 1091:2011/QĐ-BXD Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình– phần xây dựng (bổ sung)

Định mức xây dựng công trình bổ sung – phần xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]