Đơn giá xây dựng công trình Hà Nội 2011-phần khảo sát được UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 24/11/2011, để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng nguồn vốn nhà nước do UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Date published: 22.02.2014 | 14:52
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Quyết định 5478:2011/QĐ-UBND TPHN Công bố đơn giá xây dựng công trình TP Hà Nội phần khảo sát xây dựng

Đơn giá xây dựng công trình Hà Nội 2011-phần khảo sát được UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 24/11/2011, để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng nguồn vốn nhà nước do UBND thành phố Hà Nội quản lý.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]