0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Quyết định số 1129/2010/QĐ-BXD Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao

Quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình là việc tính chuyển chi phí xây dựng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ….. về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng (hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi