0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010

Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010 được công bố kèm theo quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 22 tháng 3 năm 2011 để các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khả, sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: