0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2012

Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2012 được công bố kèm theo quyết định số 439/QĐ-BXD ngày 26 tháng 4 năm 2013 để các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khả, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: