Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02/2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành kèm theo văn bản số 609/TB-STC-SXD ngày 03/3/2014, làm cơ sở cho các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

(ldtn)

Date published: 18.04.2014 | 16:45
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Thông báo giá VLXD Bến Tre tháng 02 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02/2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành kèm theo văn bản số 609/TB-STC-SXD ngày 03/3/2014, làm cơ sở cho các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]