Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định, được ban hành kèm theo văn bản số 08/TB-TC-SXD ngày 03 tháng 1 năm 2014, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình.

(ldtn)

Date published: 19.04.2014 | 10:34
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Thông báo giá VLXD Bình Định tháng 01 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định, được ban hành kèm theo văn bản số 08/TB-TC-SXD ngày 03 tháng 1 năm 2014, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình.

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]