Thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương tháng 2 năm 2014 được ban hành kèm theo văn bản số 338/CBLS-SXD-STC ngày 10 tháng 3 năm 2014, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình.

(ldtn)

Date published: 19.04.2014 | 10:37
Available in Ebook

Thông báo giá VLXD Bình Dương tháng 02 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương tháng 2 năm 2014 được ban hành kèm theo văn bản số 338/CBLS-SXD-STC ngày 10 tháng 3 năm 2014, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình.

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]